Haberler

Ana sayfa > Haberler > İçerik
Eşanjör Performansı Kritik
May 26, 2017

Isı Eşanjörü, endüstride en önemli ve en yaygın kullanılan proses ekipmanlarından biridir ve Isı Eşanjörü, belirli endüstriden bağımsız olarak sıcaklık düzenine ihtiyaç duymaktadır. Isı Eşanjörleri ısıtma veya soğutma için kullanılabilir, bununla birlikte, sanayi sektöründe, özellikle fabrikalarda ve rafinerilerde, büyük çoğunluğu soğutma için kullanılır. Aşağıda, küçük kaset herkes ne olduklarını, neden onlara ihtiyaçları olduğunu, nasıl çalıştıklarını ve nasıl sınıflandırıldığını yakından inceliyor.

Endüstriyel ısı eşanjörü nedir?

Adından da anlaşılacağı üzere, endüstriyel ısı eşanjörleri, bir ortamdan başka bir ortamın ısısını ısıtmak için kullanılır. Isı eşanjörünün temel amacı ısıtma elemanları veya soğutma bileşenleri içindir. Endüstriyel sektörde soğutma, ekipmanın veya uçucu maddelerin aşırı ısınmasını önlemek için daha genel bir işlevdir. Birçok farklı türdeki ısı eşanjörü kendi avantaj ve dezavantajlarına sahiptir, ancak farklı amaçlar ve endüstriler için en uygun olana uyarlanmıştır.

01 Neden bir ısı eşanjörüne ihtiyacınız var?

Isı eşanjörleri, geniş bir endüstriyel uygulama yelpazesine sahiptir ve klima ve soğutma sistemleri veya ısıtma sistemleri için bileşenler olarak kullanılırlar. Birçok endüstriyel proses, işlev görmek için belirli bir ısı kalitesini gerektirir, ancak genellikle çok sıcak olmasını önlemek için çok dikkatli olmalıdır. Fabrikada, ısı değiştiricilerinin makine, kimyasallar, su, gazlar ve diğer maddeleri güvenli bir çalışma sıcaklığında tutmaları gerekir. Isı eşanjörü ayrıca, proseste veya işlem esnasında yan ürünlerden buhar veya sıcak egzozu yakalamak ve aktarmak için kullanılabilir; böylece buhar veya ısı, başka yerlerde daha iyi kullanılabilir, verimliliği arttırır ve fabrika fonlarından tasarruf sağlar.

02 Isı eşanjörü nasıl çalışır?

Farklı türlerde ısı eşanjörleri farklı akış düzenlemeleri, ekipman ve tasarım özellikleri kullanılarak farklı şekillerde çalışırlar. Tüm ısı eşanjörlerinin ortak bir özelliği, sıcak ortamı doğrudan ya da dolaylı olarak ısı alışverişi için soğutucu ortamlara maruz bırakmak için kullandıklarıdır. Bu, genellikle, belirli bir kasa tipi, ısı değiştirici fanlar, kondansatörler, kemerler, soğutucu akışkanlar, ilave borular ve boru hatları ile ısıtma ve soğutma verimliliğini veya iyileştirme akışını iyileştirmek için diğer bileşenler ve ekipmanlarla çevrelenmiş bir dizi tüp kullanılarak gerçekleştirilir.

Isı eşanjörlerinin sınıflandırılması

Genellikle aşağıdaki dört göstergeden birine göre sınıflandırılır:

Isı değişim sürecinin doğası

Sıvının fiziksel durumu

Isı eşanjörü akış yapılandırması

Isı eşanjörlerinin tasarımı ve yapısı

04 Isı değişim sürecinin doğası

İlk eşanjör sınıflandırma yöntemi, eşanjörler arasındaki maddelerin birbiriyle doğrudan temas halinde olup olmadıklarına veya fiziksel engeller (örneğin duvarları) ile ayrılıp ayrılmadığına işaret eder.

Doğrudan Temaslı Isı Değiştiricileri - Doğrudan temaslı ısı değiştiriciler, sıcak ve soğuk sıvılar ile radyasyon ısı ya da konveksiyona dayanmak yerine, borudan doğrudan temas etmesini sağlar. Doğrudan temas doğrudan ısı temas ettiği için aktarmalı ısıtmanın çok etkili bir yoludur, ancak direkt temas için güvenli olmalı veya hatta sıvıyı birbirine temas ettirmelidir. Sıcak ve soğuk akışkan, aynı akış için yalnızca farklı bir sıcaklık değişimi veya akışkanın endüstriyel prosesin arzulanan veya ilgisiz bir parçası olması durumunda doğrudan temas ısı değiştiricisi iyi bir seçim olabilir.

Dolaylı Temaslı Isı Eşanjörü - Dolaylı temaslı ısı eşanjörü, sıcaklığı ve soğuk sıvıyı birbirinden fiziksel olarak ayrı tutmaktadır. Dolaylı temaslı ısı değiştiriciler genellikle bir sıvının başka bir sıvı tarafından kontamine olmasını önlemek için sıcak ve soğuk sıvıları farklı radyasyon enerjisine ve konveksiyona dayanarak ısı alışverişi yapmak yerine farklı tüp setlerine koyarlar.

05 akışkanın fiziksel durumu

Isı eşanjörü ayrıca sıcak akışkanın ve soğuk akışkan maddenin fiziksel durumuna göre sınıflandırılabilir. Örneğin:

Sıvı - gaz

Sıvı - katı

Gaz-katı madde

Isı eşanjörü doğrudan temas halindeyse, birlikte karışmayan sıvıları (yağ ve su karıştırılamaz gibi) ifade etmek için "karışmaz sıvı-sıvı" ya da ayrılabilir.

06 ısı eşanjörü akış yapılandırması

Isı eşanjöründeki sıcak ve soğuk akışkanların akış yapılandırması, bunları sınıflandırmanın diğer önemli bir yoludur. Akış düzenlemesine dayanan üç ana kategori, paralel akış, karşı akım ve çapraz akıştır.

Paralel akış - Paralel akışlı bir ısı eşanjöründe, sıcak ve soğuk sıvı aynı uçtan ısı eşanjörüne akar ve birbirine paralel akar.

Karşı akım - Karşı akımlı ısı değiştiricilerinde, sıcak ve soğuk sıvılar ısı eşanjörüne ters yönden ve birbirlerine doğru girerler.

Çapraz akış - Çapraz akışlı ısı değiştiricilerinde, sıcak ve soğuk sıvılar, ısı eşanjörlerine farklı noktalarda girerler ve ısı eşanjöründen geçtiklerinde, genellikle dik açılı olarak birbirlerini geçerler.

Isı eşanjörünün bakımı ve bakımı, bakım ve onarımının söz konusu ısı eşanjörünün tipine, tasarımına ve yapısına göre değişeceğini ve en iyi performansı elde etmek için eşanjörü korumak önem taşır.

Guangzhou Jiema ısı değişimi ekipman Co, LtdTelefon: +86-20-82249117